De rol van het management

Schoolleiders en bestuurders willen graag dat leraren zich ontwikkelen om het onderwijs bij te stellen en te verbeteren. De kritische blik van vakgenoten, in de vorm van peer review, kan helpen elkaar verder te brengen en te stimuleren in de ontwikkeling. Peer review blijkt zeer effectief en is eenvoudig en tegen geringe kosten te realiseren.
Een duidelijke relatie met het schoolbeleid heeft een gunstige uitwerking op de effectiviteit van peer review. Peer review is onderdeel van schoolontwikkeling en teamscholing en dient dus gefaciliteerd te worden. Een docent kan peer review opnemen in zijn persoonlijk ontwikkelplan en aanspraak maken op de daarbij horende faciliteiten. 
Om peer review tot een succes te maken zijn de volgende zaken van belang:
- Faciliteer peer review in tijd
- Neem peer review op als standaardtaak binnen de 
  professionalisering
- Zorg voor een eigenaar van het peer review project
- Stimuleer en faciliteer terugkoppeling
- Gebruik de aanwezige talenten in de teams

ontwikkelen onderwijs