Het Professioneel Statuut

Peer review is onderdeel van individuele scholing en/of teamscholing en valt dus binnen de professionele ruimte die docenten hebben volgens de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister.
Deze wet voorziet tevens in een Professioneel Statuut. Elke school (VO) en MBO (per instelling) dient een dergelijk statuut te hebben waarin bestuur, management en docenten afspraken maken over hun werkzaamheden. Het Professioneel Statuut beschrijft onder meer de zeggenschap van docenten op vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch gebied.
Voor meer informatie klikt u op onderstaande link.

professioneel statuut